„Dvořákova Nelahozeves“ opět přinese hluboký kulturní zážitek

K poctě tomuto slavnému zdejšímu rodákovi se v neděli 6. září uskuteční již 69. ročník festivalu „Dvořákova Nelahozeves“. Tato celodenní akce propojí všechny významné lokality v obci Nelahozeves – rodný dům Antonína Dvořáka, kostel sv. Ondřeje kde hrával na zdejší varhany, lobkowiczký zámek Nelahozeves a nelahozeveský park, a nabídne rozmanitý program v podobě série hudebních vystoupení, komentovaných prohlídek Dvořákova rodného domu, i aktivit určených rodinám s dětmi.

Jedním ze stěžejních bodů letošního ročníku bude vystoupení Petra Dvořáka a Ivo Kahánka v rodném domě Antonína Dvořáka. Petr Dvořák, pravnuk skladatele, zavzpomíná na vilu Rusalku ve Vysoké u Příbrami, skladatelovo letní sídlo. Renomovaný klavírista Ivo Kahánek zahraje v rámci svého recitálu Dvořákovu Suitu A dur a ukázky z Dvořákova klavírního díla – z cyklů Poetické nálady a Silhouety. Odpoledne se v nelahozeveském parku uskuteční dětský program: výtvarně-dramatická dílna na téma Dvořákovy opery „Rusalka“. Děti si budou moci vyrobit obrázek či loutku některé z postav, vytvořit si tematický kostým nebo se setkat s postavami z opery. V rámci improvizovaného představení pak budou moci ztvárnit některou z rolí a zkusit si zazpívat nejznámější árie z této opery.

Festival zakončí večerní koncert v Rytířském sálu zámku Nelahozeves, na kterém vystoupí Akademie komorní hudby s repertoárem nejen dvořákovským. Umělecký vedoucí Akademie, violoncellista Tomáš Jamník, zahraje spolu se stipendisty Eliškou Kukalovou, Klárou Leškovou a Šimonem Truszkou Dvořákovy Drobnosti pro dvoje housle a violu a Kvartetní větu c moll skladatele Franze Schuberta, Dvořákova hudebního vzoru. Zazní také Smyčcové trio G dur Ludwiga van Beethovena. Tento koncert tak kromě uctění Antonína Dvořáka přispěje i k oslavám letošního významného Beethovenova výročí – 250 let od skladatelova narození.

Kromě hudebních zážitků se návštěvníci mohou také těšit na občerstvení včetně vín z Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Otevřené bude také dětské hřiště na zámku Nelahozeves.

mar