Dožínky hraběte Chotka se oslaví na veltruském zámku

Žně byly a i dosud jsou vyvrcholením celoroční práce zemědělců. Úspěšná sklizeň a jistota, že je již úroda pod střechou je důvod k oslavě. A to jsou dožínky.

V dávných dobách místní vrchnost uspořádala slavnost v okolí svého zámku a bylo zvykem, že vybraná dívka či mladá dvojice předala majiteli nebo správci velkostatku dožínkový věnec. Na tento zvyk navázali i ve Veltrusech a ve zdejším zámeckém areálu se tyto slavnosti staly již neodmyslitelnou tradicí.

Prostory zámecké kuchyňské zahrady se tak opět v sobotu 12. srpna zaplní dílnami i stanovišti, kde si každý bude moci například vyzkoušet jak se sklízí obilí, a ze získaných zrn si pak třeba upéct placku. Děti si užijí brouzdaliště, dospělí zase stánky s různými dobrotami a jistě nepohrdnou produkty rodinných pivovarů.

Celé žně pak zakončí průvod, který vyvrcholí slavnostním předáním dožínkového věnce představiteli rodu, kterému kdysi toto veltruské panství patřilo, Jeho Milosti Chotkovi hraběti z Vojnína.