Do mělnického podzemí…

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek již tři roky pořádá Dny otevřených dveří mělnického podzemí. Díky této aktivitě spolku měli návštěvníci možnost spatřit ty nejzajímavější sklepy a chodby, které podzemní labyrint pod naším městem skrývá. A na základě toho vznikl nový letáček, který se historii i současnosti podzemí věnuje. Čtenáře seznámí i s průběhem mapování podzemí a jeho objevování. Autorem textů je předseda spolku a kronikář města Mělníka Martin Klihavec. Letáček je zdarma k dostání v Mělnickém turistickém informačním centru v ulici Legionářů.

A zároveň věřme, že bude co nejdříve další příležitost opět navštívit ona tajemná místa mělnického podzemí…

mar