BRK projednala epidemiologickou situaci spalniček

Bezpečnostní rada kraje doporučuje k přeočkování všech zaměstnanců záchranky i krajských nemocnic proti spalničkám. Informaci o riziku onemocnění pro dětimbudou předány i starostům k využití pro mateřské školy

Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK) se v pondělí 30. dubna 2018 zabývala aktuální epidemiologickou situací ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem onemocnění spalniček. Ve středních Čechách se již evidováno celkem 13 případů. „Dnešní jednání jsem svolala, abychom nastavili pravidla, jak budeme dále postupovat a byli jsme na možné rozšíření onemocnění připraveni,“ sdělila hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Podle informací ředitelky Krajské hygienické stanice Střední Čechy MUDr. Jarmily Rážové, PhD., jsou mezi 13 hlášenými případy 3 děti do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospělých, včetně jednoho zdravotníka. Z uvedených 13 nemocných 5 nebylo očkováno vůbec (všechny 3 děti – 1 z toho kvůli věku, ostatní dvě z rozhodnutí rodičů), 2 osoby byly očkované jen jednou dávkou a u jednoho nelze očkování zjistit. S nemocnými přišlo do kontaktu celkem 217 Středočechů. Nejvíce případů se vyskytlo v okresech Praha-východ a Praha-západ.

Podle MUDr. Rážové jsou vstupními branami viru do organismu dýchací cesty a oči. „Zejména na začátku onemocnění je vylučování kapének velmi masivní a ohrožení nákazou je vysoké. Onemocnění provázejí vysoké horečky a hrozí během něho závažné komplikace,“ konstatovala. Členy BRK upozornila i na velké riziko možných závažných pozdních komplikací, jako je například zánět mozku s vážnými následky. Jedinou účinnou obranou je proto podle hygieniků očkování. „Pokud jsou ti, kteří se dostali do styku s infikovanou osobou očkováni do 72 hodin, snižuje se riziko o 90 procent. V rámci republiky se držíme sice na 87% proočkovanosti, ale jsou kraje, kde je nižší,“ konstatovala MUDr. Rážová. Krajská hygienická stanice Střední Čechy proto již v únoru doporučila všem pohotovostem, pediatrům a jejich personálu vyšetření protilátek proti spalničkám a očkování v případě jejich nízké hladiny.

Stejně tak dnes reagovala Bezpečnostní rada kraje a všem zaměstnancům středočeské záchranky i krajských nemocnic doporučila přeočkování na spalničky. „Nemocnice byly osloveny s požadavkem, aby jejich nejvíce exponovaní zaměstnanci byly přeočkováni a současně předpokládáme, že oslovíme starosty obcí, kteří jsou zřizovateli mateřských a základních škol, aby věnovali zvýšenou pozornost preventivním opatřením. Bude jim zaslán dopis s informacemi o výskytu spalniček i možnostmi jak mu předcházet a jak se při jeho výskytu zachovat,“ závěrem informoval JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro bezpečnost a zdravotnictví.

V každém případě informace ohledně spalniček je možné konzultovat na Call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, tel. číslo 800 888 155, SMS 720 002 655, email: call@zachranka.cz. Nezdravotnická veřejnost by se měla obracet na své praktické lékaře.