Bezpečný návrat z dovolené a prázdnin

Policisté budou dohlížet na zesílený provoz při posledních prázdninových dnech.

Čas dovolených a školní prázdniny pomalu končí. Každoročně v této době dochází ke zvýšenému provozu na silnicích, většímu počtu dopravních nehod a problémům spojeným s provozem na pozemních komunikacích.

Všichni motoristé musí při svém návratu počítat i s mnoha omezeními provozu, objížďkami a uzavírkami silnic, z důvodu jejich rekonstrukcí a oprav. K bezproblémovému návratu určitě přispěje, pokud si řidič dopředu zjistí, kde jsou na jeho trase nějaké překážky a omezení silničního provozu a tomu přizpůsobí i čas svého odjezdu nebo zvolí jinou trasu. Všechny tyto okolnosti vyžadují od řidiče, aby se na jízdu maximálně soustředil a dovezl svou rodinu bezpečně domů.

Policisté územního odboru P ČR Mělník budou při výkonu kontrolní činnosti na pozemních komunikacích dohlížet nejen na plynulost a bezpečnost silničního provozu, ale kontroly zaměří i na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování stanovené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. K bezpečnému návratu domů ale musí přispět i každý řidič tím, že sám bude dodržovat pravidla silničního provozu, bude ohleduplný k ostatním účastníkům a bude se plně věnovat řízení vozidla.

Policisté přejí všem motoristům bezpečný a bezproblémový návrat do svých domovů.

 

Josef Houžvic

oddělení tisku a prevence