Barokní noc v muzeu doplní vernisáž

Vlastivědné muzeum ve Slaném pořádá 31. května u příležitosti akce Noc v muzeu řadu kulturních akcí.. Od 17 hodin je připraven celovečerní program. V kapli Zasnoubení Panny Marie rozezní barokní hudba, bude možnost shlédnut dokument „Argippo znovuzrozený“, který mluveným slovem doprovodí Ondřej Macek. Chybět nebude ani výtvarná dílna či interaktivní hra pro nejmladší návštěvníky. A od 21 hodin bude připraveno barokní občerstvení a celý program muzejní noci završí v 21:45 barokní ohňostroj Theatrum Pyrotechnicum v zahradě městského kina za doprovodu živé tematické hudby.

Hlavní bodem programu však bude v 18 hodin v atriovém dvoře muzea zahájení výjimečné sochařské výstavy „Čestmír Suška – Skulptury ve městě“. Tento renomovaný tvůrce originálních rozměrných soch, kde kombinuje hrubý kovový materiál s dekorativní ornamentikou představí svá díla nejen v muzejním dvoře, ale přímo ve veřejném prostoru města Slaného. Instalace budou umístěny před gymnáziem, u kostela sv. Gotharda, ale většina bude až do konce října esteticky zhodnocovat prostor Masarykova náměstí, kam se spolu s autorem při muzejní noci zájemci mohou podívat

mar