Na Audienci u Karla I. i historickým vlakem

Audience u císaře Karla I. je již tradiční, každoroční historickou akcí, při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s hlavním proudem českých dějin, s královskou tradicí zemí Koruny svatováclavské a s panovnickým rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, kdy zámek patřil poslednímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavenému Karlu I. Společenská, kulturní a vojensko-historická akce se díky svému aktuálnímu poselství pro tradiční přátelství a spolupráci národů střední Evropy stala událostí i v evropském měřítku, jak o tom svědčí zájem návštěvníků z domova i z řady evropských zemí.

Letos se uskuteční v sobotu 28. dubna a ani tentokrát se neobejde bez řady významných výročí. Samozřejmě i při této příležitosti si připomeneme 100 let od konce 1. světové války a zároveň od poslední návštěvy císaře Karla I. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Dále to bude výročí stavovského povstání v roce 1618 a Vestfálského míru 1648 a v neposlední řadě připomenutí návratu Palladia země české do zdejšího poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v roce 1638. Akce se koná rovněž pod záštitou JCKV Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka tohoto posledního rakouského císaře a českého krále.

V rámci této akce bude vypraven v sobotu 28. dubna zvláštní parní vlak z Prahy-Braníka tažený parní lokomotivou vyrobenou v polovině 20. století. V soupravě budou zařazeny historické vozy tzv. Rybáky z dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého století a bufetový vůz, kde bude možné zakoupit drobné upomínkové předměty nebo lahodné pivo Ferdinand a malé občerstvení. Příjezd tohoto vlaku do Brandýsa nad Labem je 4 minuty před 11. hodinou.

Není pochyb, že si mnozí tuto vzácnou příležitost nenechají ujít a zpříjemní si víkend i tímto zajímavým výletem.

mar