Neznalost nebo jen zatajování skutečností?

V minulém čísle jsem vás milí čtenáři informoval o exekučním řízení vedeným s obcí Byšice. Exekuční řízení, či pro zjednodušení exekuce, je institut výkonu soudního rozhodnutí. Jinými slovy si jen tak někdo nemůže usmyslet, že na někoho bezdůvodně, a jen o své vůli, exekuci uvalí. A to byl i popisovaný případ Byšic. Exekučnímu řízení č.j.203 Ex 28545/18 vedené u Exekutorského úřadu v Přerově, předcházely pochopitelně nutné procesní úkony a zejména vykonatelné rozhodnutí. Nemíním čtenáře unavovat výčtem všech úkonů a rozhodnutí soudů, než k výkonu exekuce dojde. Ve zkratce se jedná o období přesahující 30 dní, předchází mu rozhodnutí soudu o nároku na pohledávku, v tomto případě krajského, který rozhodnul spor a určil náhradu ve prospěch toho kdo ve sporu uspěl. Dále následuje podání k exekutorskému úřadu, následně rozhodnutí soudu o ustanovení exekutora a následují úkony exekutora. Povinnému, jednoduše dlužníkovi, je exekutorem zaslána výzva k dobrovolné úhradě vlastní pohledávky a nákladů exekuce a když ji není vyhověno, pokračuje se dál s vymáháním dluhu. Exekuce končí úhradou všech pohledávek včetně nákladů. Proč zde popisuji tento proces? Zkrátka a dobře proto, že na to, aby se stav věci dostal až do úrovně exekuce, uběhne poměrně dost času. V případě Byšic se bavíme prakticky o měsících.

Paní starostka okolo zmíněné exekuce začala šířit podivné informace o nepravomocných a pak zase pravomocných usneseních soudu. Pro úplnost. Všechna rozhodnutí krajských soudů, které rozhodují ve správním soudnictví, jsou po doručení všem účastníkům soudního řízení, pravomocná. V opačném případě by musel být přiznán odkladný účinek takového rozhodnutí v rámci kasační stížnosti. To znamená, že i v případě, že je podán opravný prostředek, v tomto případě kasační stížnost, jsou ve stanovené lhůtě vykonatelná. Snaha se schovávat za podání kasační stížnosti, navíc usnesením 9 As 171/2018-35 Nejvyššího správního soudu s nepřiznaným odkladným účinkem vykonatelnosti, je buď neznalostí nebo prostě zatajení skutečnosti. Obec tím, že neuhradila určené náhrady včas, tak bezpochyby porušila soudní rozhodnutí.

Ostatně, již v minulém článku zmíněný spor s vypouštěním splaškových vod na pozemky téhož občana, je stejným příkladem nepochopení nebo nepravdivé interpretace rozhodnutí okresního soudu. Byla to právě paní starostka Poláková, která chybně informovala v místním periodiku o úspěchu ve sporu a povinnosti náhrad ze strany žalobce. Paní starostka musela dobře vědět, že se druhá strana ve sporu odvolala, a že odvolání má automaticky odkladný účinek.

Můj článek především popisuje paní starostku a její chování jako pověřeného zástupce obce. Je alarmující, jak je pozice úředníka a reprezentanta obce zneužitelná. Jak z „výšin“ znějí informace jinak a my statní občané jsme často odkázáni jen na podobu, ve které nám jsou umožněny vidět. Informace jsou mnohdy schovány pod rouškou GDPR nebo jen prostým mlčením. Tak je doposavad i v Byšicích. O uvedené exekuci zatím nepadlo oficiálně žádné slovo. A to ani směrem k nám zastupitelům obce!

Jak snadné je vést spory s obyčejným člověkem za peníze úřadu, obce a státu. Jak chutná moc a jakou poskytuje sílu. Mnozí tito představitelé moci by asi v běžném prostředí nijak výrazně neuspěli. Zde mají prostředky, ochranu, média… No a když jim začne obrazně téct do bot? Ideálně se dozvíme, že jde o politický boj a cíleně vedenou kampaň. Pak tedy smekám před načasováním této kampaně. Protože začít před přemi lety tak, aby celý soudní proces vrcholil v době voleb…Tomu už snad nevěří ani malé děcko.

A mimochodem, co myslíte že se děje ve věci kácení stromů v oblasti významného krajinného prvku, nivě Košáteckého potoka? Skeptici jásejte. Ano, paní starostka usiluje dál o kácení stromů.

Krásné dny, méně politiky a více zdravého rozumu přeje Jaroslav Kostka ml.