Kraj i příspěvkové organizace budou zveřejňovat zakázky nad 100 tisíc korun

Rada odsouhlasila novou směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu. Nově budou zveřejňovány již nad 100 tisíc korun

Od 1. června letošního roku bude Středočeský kraj zadávat zakázky malého rozsahu podle nově připravené interní směrnice. „Všechny zakázky nad 100 tisíc korun bez DPH budou na podporu transparentnosti zveřejněny na Profilu zadavatele. Příspěvkové organizace se budou podle těchto nových krajských pravidel řídit s termínem od 1. září 2018,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Nová interní směrnice přináší zjednodušení a její větší přehlednost povede k zajištění přehlednosti správného administrativního postupu při zadávání zakázek malého rozsahu. Navíc tím dojde k výraznému zvýšení transparentnosti v jejich zadávání, neboť již nebude určen počet firem k oslovení. Takto se bude moci do výběrového řízení přihlásit každý a případné spekulace o předem vybraném zájemci se stanou bezpředmětnými,“ komentovala rozhodnutí rady hejtmanka.

„Nová pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu připravil Odbor krajského investora na základě přání vedení kraje. Zveřejnění zakázek bude na Portálu zadavatele viset po dobu minimálně pěti dní,“ dodal radní pro oblast investic a veřejných zakázek Josef Řihák (ČSSD) s tím, že již dnes podle provedené analýzy krajský úřad zveřejňuje 77 procent zakázek malého rozsahu na svém Profilu zadavatele.

Rada kraje dále rozhodla o tom, že se Krajská správa a údržba silnic SK (KSÚS), která je rovněž příspěvkovou organizací kraje, k nové směrnici připojí nejpozději k 1. červnu 2019 po zkušebním provozu. „V KSÚS do té doby proběhne zatěžkávací test, zda při svém miliardovém objemu zakázek nově nastavený systém zvládne,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Zdůraznila také, že se nejedná o výjimku oproti jiným příspěvkovým organizacím. Podle vedení kraje není možné přistoupit k naplňování nových pravidel v období, kdy naplno běží stavební sezona. KSÚS SK totiž plní povinnosti související s realizací staveb a přípravou projektových dokumentací i s čerpáním dotací z evropských fondů (IROP, ITI) a národních titulů, konkrétně ze SFDI, od něhož kraj získal na opravy silnic druhých a třetích tříd 677 milionů korun. Na KSÚS také proběhl odborný audit interních procesů a příspěvková organizace nyní musí připravit opatření k nápravě zjištěných nedostatků.