50 000 Kč náborový příspěvek pro pedagoga

Nejbližší okolí Prahy zažívá už dvacet let přílivovou vlnu obyvatel. Od roku 2005 se populace bývalých okresů v sousedství Prahy zvětšila o desítky procent a demografická prognóza očekává do roku 2025 další nárůst. 

Vývoj jednotlivých obcí je navíc nevyrovnaný, skokový, v závislosti na realizované výstavbě. Ještě dynamičtěji roste počet dětí, protože do nových bytů a domů se stěhuje vysoký podíl mladých lidí. Z předešlých údajů je zřejmý výrazný tlak na školská zařízení. Kromě nedostatku míst v mateřských a základních školách, je zásadním problémem nedostatek kvalifikovaných pedagogů. V řadě škol je tato situace na hraně kvality výuky. Vyhlídky nejsou bohužel o moc lepší, spíše naopak. Obec Tišice tento problém řeší také. Nedostatek kvalifikovaných pedagogů v tišické základní škole (I. stupeň) trvá již několik let. Jelikož se však situace s pedagogy dále zhoršuje, přistoupilo zastupitelstvo obce k ráznému kroku. V rámci motivace pro nové pedagogy schválilo na svém zasedání náborový příspěvek pro nově nastupujícího pedagoga ve výši 50 000 Kč. Bonusové programy podobného typu by mohly absolventy pedagogických fakult nasměrovat opět do našich škol.

Ani 50 000 Kč není dostatečná motivace 

Ani 50 000 Kč jako náborový příspěvek pro kvalifikovaného učitele není dostatečná motivace, abych měl před školou zástupy uchazečů o post učitele 1. stupně. Naše škola je prvostupňová, máme necelých 140 žáků a kvalifikovaných a hlavně kvalitních učitelů je zoufalý nedostatek. Zavedením náborového příspěvku při uzavření pracovního poměru mi vyšel zřizovatel školy vstříc, neboť mu není jedno, jakým směrem se bude naše škola v budoucnu ubírat. Na rozdíl od státu se o úroveň vzdělávání zajímá. Byť jen regionálně.

Listopadové navýšení tarifů učitelů je sice milé, ale nemůže zamaskovat dlouhodobě podhodnocené platy vysokoškolsky vzdělaných lidí a už vůbec ne snahu dostat učitelské platy na úroveň 130% průměrného platu v republice, jak slíbila vláda. V době ekonomického růstu stát vůbec nezvládá slušně zaplatit státní zaměstnance a udržet tak krok se soukromým sektorem. A školství musí být jasnou prioritou. Starší učitelé odcházejí, mladším se učit nechce, takže se klidně vsadím, že nedojde-li k nějakému razantnímu obratu, někdy kolem roku 2030 bude základní školství ideálním startovním místem pro neúspěšné uchazeče na vysoké školy s čerstvým maturitním vysvědčením nebo výučním listem.

 

Bc. Pavel Končel, DiS., starosta obce Tišice

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice