POJĎME SI TO ŘÍCT 11: Krajské volby

Letošní Krajské volby do zastupitelstva Středočeského kraje budou jiné v mnoha směrech. Pro ČSSD hlavně tím, že na její kandidátce budou chybět lidé, kteří dlouhá léta vysávali veřejné rozpočty, politikařili a místo o prospěch svých voličů se starali především o ten svůj. Jsem velmi rád, že jsem k tomu mohl přispět. Konečně máme lídra a kandidáty, za které se nemusíme stydět! Je to velký úspěch politiky slušných lidí ve většině okresů středočeského kraje.

Nemám rád sliby, protože slibem nezarmoutíš. Před komunálními volbami nám na Mělníku slibovali aquapark, ztišení a omezení dopravy do překladiště v Mělnickém přístavu, vyšetření různých kauz, zbourání budovy VVS na náměstí Karla IV., a mnoho dalšího. Bylo toho tolik, že si to už ani nepamatujeme. Jen vidíme, že Ti, které jsme si zvolili, nic z toho nesplnili.

Teď před krajskými volbami to bude stejné. Proto jsem se rozhodl pro krátkou rekapitulaci, toho, co v posledních letech dělám jako aktivní občan a co především v této době udělala ČSSD. ČSSD značka, ke které jak všichni víte, jsem se vždy hlásil, nepřebíhal ze strany do strany a neschovával se za politická sdružení s líbivými, ale bezobsažnými názvy.

Již léta konzistentně vystupuji proti výstavbě spalovny v Horních Počáplech a za omezení provozu vlečky do překladiště v přístavu. V obou případech jsem se podílel na vzniku petic a aktivně jsem se zúčastnil všech jednání a konferencí k těmto problematikám. Na petici proti výstavbě spalovny je dnes na 5000 Vašich podpisů, petici pro omezení provozu do přístavu Vás podepsala takřka tisícovka! O všech novinkách Vás pravidelně informuji v tomto tisku.

ČSSD – STRANA NA VAŠÍ STRANĚ!!! PROTO VOLTE KANDIDÁTKU č. 45 – VOLTE SOCIÁNÍ DEMOKRACII!!!

Sociální demokracie dokázala, že si důvěru lidí zaslouží! Epidemie Covidu jasně ukázala, že marketing a mediální síla k úspěšnému vládnutí nestačí, a že naše země potřebuje v čele lidi, kteří umí stát řídit. A sociální demokracie je má!

Když se ukázalo, že ministr zdravotnictví nemá roušky a respirátory, tak je ministerstvo vnitra vedené Honzou Hamáčkem sehnalo. Když hrozilo, že kvůli zastavené ekonomice statisíce lidí skončí na dlažbě, ministryně práce Jana Maláčová a náš lídr Robin Povšík jako její první náměstek připravili program Antivirus a zachránili tak statisíce pracovních míst.

ČSSD je zde pro ty, kteří chodí do práce, vychovávají děti a platí daně. Je zde pro lidi práce, stejně jako pro ty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou, pro seniory, kteří poctivě pracovali celý

život nebo pro lidi, kteří nemohou plnohodnotně pracovat kvůli zdravotním problémům. Žádná jiná strana s tímto programem tu není.

ČSSD v Kraji prosazuje výstavbu dostupného bydlení, dostupnou a včasnou lékařskou péči, nová místa v domech pro seniory, nová sportoviště, více obchvatů a méně kamionů. V každé větší obci prosazuje vznik veřejných sportovišť.

V rámci kraje se sociální demokracie snaží o zrychlení staveb obchvatů obcí. Kraj má dostatek budov a pozemků, na kterých ČSSD vybuduje dostupné bydlení pro sestřičky, učitele, sociální pracovníky, silničáře, školní kuchařky nebo třeba policisty či hasiče. V krajských špitálech prosazuje podstatné zkrácení čekacích lhůt. Stará se o ty, kteří to nejvíce potřebují. Naši senioři si péči za svoji celoživotní práci zaslouží. I proto se ČSSD zasazuje o budování nových kapacit domovů seniorů a posiluje terénní sociální práci. Také proto ČSSD prosadila jednorázový příspěvek 5000,- Kč na přilepšení našim seniorům, lidem, kteří si to zaslouží nejvíce!!!

A NAKONEC PŘECE JEN JEDEN SLIB VÁM VŠEM PŘÁTELÉ – VE SVÉ ČINNOSTI BUDU POKRAČOVAT, AŤ JIŽ BUDU ZVOLEN NEBO NE. RUKU NA TO !!!