Seifertovy Kralupy 2019

Jedním z vrcholů letošního zářijového dvoudenního XXIV. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2019“ byla kromě přehlídky vítězů dětské recitační soutěže především tradiční autorská literární soutěž mladých i vyzrálejších poetů. Předložené básně vyhodnotila porota v čele s předsedou Ph. Dr. Adamem Krupičkou, Ph. D. (člen Obce spisovatelů ČR) z Mladé Boleslavi a dalšími odbornými posuzovateli – Doc. Mgr. Radkem Malým, Ph. D., básníkem, spisovatelem a překladatelem (Olomouc) a Ph. Dr. Hanou Soukupovou (České Budějovice), publicistkou a redaktorkou Českého rozhlasu. Vítězné práce recitoval známý seriálový herec Ondřej Pavelka.

V kategorii 14 – 18 let získali nejvyšší ocenění Johana Timplová z Týnce nad Sázavou (1. cena), 2. cena David Jagrik – Praha a 3. cena Hanina Bouzková – Klatovy. Cena za sonet byla udělena Davidu Jagrikovi – Praha. Cenu města Kralupy získala Johana Timplová – Týnec nad Sázavou a čestné uznání Anežka Sedlářová – Choryně.

Ve vyšší věkové kategorii básníků nad 18 let patřilo 1. místo Zdeňce Pospíšilové z Brna – Starý Lískovec. Laureátkou ceny za 2. místo se stala Drahomíra Stínilová – Praha a 3. cena byla předána Tamaře Borovkové z Prahy. Cena za sonet patřila Jiřímu Květoslavu Hrubému – Olomouc. Porotci udělili cenu města Kralupy Zdeňce Pospíšilové z Brna – Starý Lískovec. Čestné uznání převzal Jiří Rezek z Telče.

Součástí programu festivalu, který oficiálně zahájil zahájil starosta Kralup Ing. Marek Czechmann, byl i slavnostní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Hostem tohoto hudebního tělesa pod taktovkou dirigenta Mgr. Václava Mazáčka byl známý zpěvák a kytarista Miroslav Paleček, který uvedl několik zhudebněných básní Jaroslava Seiferta. Pietní zastavení s pásmem básní bylo jako každoročně uspořádáno u hrobu básníka Seiferta na kralupském hřbitově – hudební doprovod byl v podání žáků a pedagogů základní umělecké školy. Dílčí akce festivalu se konaly pod zástitou tamní radnice, kulturního domu a městského muzea.

Jiří Herain