Zrodí se nová tradice?

Hlavní dominantou města Mělníka je věž chrámu sv. Petra a Pavla. Do výšky 37 metrů vede celkem 180 schodů. Tuto trasu musí každou neděli vyběhnout mělničtí zvoníci, kteří mají na starosti zdejší zvony vyzvánějící nejenom k bohoslužbám, ale i při významných příležitostech. A to za každého počasí – v parném létě či v třeskutých mrazech. Proto vznikl nápad, aby si tuto trasu mohli vyzkoušet i ostatní zájemci.

A tak v sobotu 8. prosince od 10. hodiny dopolední se uskuteční pro běžce i neběžce „Zvonický běh“. Jedná se prozatím o „sranda akci“, třebaže pořadatelé to myslí vážně. Pokud se totiž běh zalíbí, příští rok uspořádají jeho 1. ročník, který bude oficiální a který bude vlastně navazovat na 10. jubilejní ročník Dne zvoníků.

V letošním roce Mělničtí zvoníci udělali generální opravu pohonu jediného elektricky poháněného zvonu věže chrámu sv. Petra a Pavla, pohon vylepšili, vyměnili ložisko upevnění zvonu. A výtěžek této akce půjde na opravu zvonů, startovné je dobrovolné, minimálně však 100 Kč. Veškeré informace lze najít na https://www.facebook.com/events/978951192314718/. A tak věřme, že se zrodí další tradiční akce, která opět obohatí život v našem městě.

mar