ZEVO Mělník utrpělo v referendu drtivou porážku

HORNÍ POČAPLY – Obyvatelé Horních Počapel a Křivenic řekli v místním referendu jasné NE zamýšlené výstavbě ZEVO Mělník, které má pálit komunální odpad z celého Středočeského kraje. V referendu hlasovalo přes 49% oprávněných voličů a téměř 95% z nich se vyjádřilo proti výstavbě této obří spalovny odpadů. Výsledek referenda je platný a závazný jak pro současné, tak pro budoucí vedení obce.

Vyplývá to z oficiálního zápisu o konání referendaii zveřejněného hned 21. září 2018 večer po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků. Jde o první referendum o spalovně odpadů v České republice, které je platné a lidé se vyslovili proti její výstavbě.

„Mám z výsledku referenda velkou radost. Doufám, že nové vedení obce udělá vše pro to, aby tady megaspalovna odpadů nevznikla. Obec by neměla s její výstavbou souhlasit v navazujících řízeních a také by neměla schválit případnou změnu územního plánu, kterou ČEZ kvůli výstavbě spalovny potřebuje,“ komentovala výsledek referenda a závazek z něj plynoucí Hana Beranová ze spolku Ekozahrada pod věží a členka petičního výboru iniciativy Stop spalovně Mělník.

ČEZ i premiér Babiš slíbili respektovat rozhodnutí obce

„ČEZ by měl od projektu upustit. Alespoň, pokud máme brát vážně prohlášení jeho představitelů z veřejného projednávání, že proti místním obyvatelům nepůjdou,“ řekla Beranová. Stejně se vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který na jaře před elektrárnou prohlásil „Když to ty obce nebudou chtít, tak se to tam nepostaví.“

„Lidé hlasovali pro lepší prostředí pro svoje děti,“ přivítal výsledek referenda Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika a dodal, „Spalovna by v případě výstavby znamenala ekologickou zátěž pro už tak dost zkoušený region a další nakládání s popelem, struskou a popílkem obsahujících toxické látky nejen pro něj.“

„Výstavba spalovny by znamenala, že nám před okny budou jezdit obrovská kvanta nákladních aut. Dopravní zátěž je podle mne i jedním z důvodů, proč lidé tady v Křivenicích a Horních Počaplech se záměrem ČEZu nesouhlasí,“ dodala Beranová.

Referenda mají smysl

Projekty, které mají vliv na životní prostředí, se stávají předmětem místního referenda často. O stavbě spalovny odpadů hlasovali například v roce 2016 v Jihlavě. Hlasující se výraznou většinou vyslovili proti její výstavbě a dali přednost vyšší recyklaci odpadů před jejich spalováním. Přestože referendum nebylo platné, protože se hlasování nezúčastnil dostatečný počet voličů, měl výsledek vliv na další rozhodování politiků ve městě i na úrovni kraje.

Výsledky jiných referend ovšem závazné jsou: V roce 2000 se například v Táboře lidé v místním referendu postavili proti výstavbě silnice přes botanickou zahradu anebo v roce 2013 se Plzeňané vyslovili proti stavbě obchodního centra, které by znamenalo zvýšenou dopravní zátěž lokality.