Středočeský kraj intenzivně hledá místa pro stavbu P+R parkovišť

Vzhledem k neustálému nárůstu počtu obyvatel Středočeského kraje dojíždějících do Prahy do zaměstnání, zdravotnických zařízení, úřadů, za kulturou a žáků do škol kraj intenzivně hledá vhodné lokality pro výstavbu záchytných P+R parkovišť. Průběh příprav dnes 7. září 2017 projednala Rada Středočeského kraje.

Do konce srpna letošního roku krajský Odbor dopravy, který koordinuje projektové záměry jednotlivých měst a obcí, prověřil 107 míst, kde by bylo možné zřídit záchytné parkoviště. Samotná města a obce mají zájem o vybudování parkovišť P+R v 77 lokalitách.

„Celkem by takto mohlo vzniknout zhruba 7,5 tisíce parkovacích míst. Téměř připravených už je 16 projektů, z toho deset jich je v Pražské metropolitní oblasti, tedy v těsné blízkosti Prahy. Jsem ráda, že se nám daří problematiku chybějících záchytných parkovišť postupně řešit. Je nemyslitelné, aby lidé při cestě do práce, do škol nebo jen za zábavou stáli v dlouhých kolonách nebo jezdili ulicemi a neměli kde zaparkovat,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a dodala, že nejdřív by se mohlo stavět například v Úvalech, Říčanech, Roztokách u Prahy, Benešově nebo v Pečkách, Příbrami, Rakovníku a Hořovicích.

V období let 2014–2020 jsou cíleny přímo na výstavbu záchytných parkovišť dotační program IROP a jeho dotačního nástroj ITI, neboli Integrované územní investice, které se týkají Pražské metropolitní oblasti. Pro část této oblasti ve Středočeském kraji je alokována dotace v celkové výši 750 milionů korun a žadatelé mají možnost získat až 90 % nákladů na stavbu. V současné době jsou v rámci ITI přihlášeny tři projekty (v Sázavě, Řevnicích, Novém Kníně), které obsahují výstavbu záchytných parkovišť a v rámci IROP se jedná o další dvě lokality (v Dobřichovicích a Příbrami). Města a obce se mohou v další výzvě ITI hlásit do 25. září 2017.

„Evidujeme také žádosti několika obcí, které by uvítaly od Středočeského kraje finanční pomoc s přípravou a realizací projektu. Jedná se zejména o menší obce, které z hlediska svého rozpočtu nemají dostatek peněz na spolufinancování projektů, třeba Zeleneč nebo Mstětice. U Mstětic by mohlo vyrůst záchytné parkoviště pro několik set aut. Jde o lokalitu mezi dvěma dálnicemi D10 a D11,“ vysvětlil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

V rámci koordinace projektů záchytných parkovišť P+R spolupracuje Odbor dopravy se středočeským a pražským organizátorem veřejné dopravy – Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID). Společnost ROPID nabízí středočeským obcím pomoc v podobě zpracování studie. Za tímto účelem byly kontaktovány obce, které by měly o tuto službu zájem. Takto bylo zvoleno celkem 20 obcí. ROPID v současné době projednává schválení dodatku smlouvy s projektantem.

„Menší obce nemají často finanční možnosti P+R parkoviště zafinancovat, nebo dokonce projekčně připravit. Musíme se zamyslet nad tím, jak může kraj pomoci. Dokážu si představit výzvu z Infrastrukturního fondu, která by pomohla s přípravou projektové dokumentace. Našim cílem je, aby města a obce získaly na záchytná parkoviště co nejvíce prostředků,“ podotkl Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova.

Další problém, který obcím brání v realizaci projektů, jsou problémy s odkupem pozemků u vlakových nádraží a zastávek. Ve většině případů jsou tyto pozemky ve vlastnictví dopravce České dráhy (ČD). U několika málo lokalit se jedná o pozemky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo o soukromé pozemky. „Zahájili jsme jednání s ČD a SŽDC ohledně urychleného prodeje dotčených pozemků obcím. Problém u pozemků SŽDC je ten, že jejich prodej musí schválit Vláda ČR a takový proces může podle předchozích zkušeností trvat až několik let. Oba dva drážní subjekty však přislíbily, že proces prodeje pozemků obcím co nejvíce urychlí a obcím vyjdou vstříc,“ doplnil radní František Petrtýl.