Středočeský kraj chce snížit počet trestných činů v kraji a zvýšit pocit bezpečí

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje již druhým rokem realizuje projekt prevence kriminality Bezpečné město (obec). Součástí tohoto projektu je také konference „Bezpečné město“, která probíhá od 15. – 16. listopadu 2017 v Nesuchyni.

„Konferenci pořádá Středočeský kraj a Vzdělávací institut Středočeského kraje. Je financována z dotace Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality ve výši 76 tisíc korun a z rozpočtu Středočeského kraje částkou 30 tisíc korun. Podobné projekty vnímáme jako velmi důležité. Dnešní doba nahrává bezpečnostním rizikům z mnoha oblastí, aniž si to lidé uvědomují,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti a ICT Středočeského kraje Robert Bezděk (ANO 2011), který společně s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václavem Kučerou akci zahájil.

Výše jmenovaní také spolu s Michalem Barboříkem z Odboru bezpečností politiky a prevence kriminality MV ČR slavnostně představili a pokřtili odbornou publikaci s názvem „Jak vytvořit Bezpečné město (obec). Jedná se o metodický dokument, který přibližuje realizaci projektu Bezpečné město (obec) od jeho počátku, tedy od zahájení spolupráce vedení města (obce), Policie ČR, městské policie a dalších subjektů až po společná konkrétní opatření ke snížení kriminality. Publikaci zpracoval Středočeský kraj a její vytvoření bylo podpořeno dotací MV ve výši 100 tisíc korun.

Během setkání byly podrobně představeny nové webové stránky „Bezpečný Středočeský kraj“ (http://bezpecnystredoceskykraj.cz/. Ty byly vytvořeny s cílem na jednom místě soustředit souhrnně informace k aktuální bezpečnostní situaci na území kraje (včetně analýz a map kriminality), informace o opatřeních ke snížení kriminality, informace z oblasti krizového řízení, dopravního zpravodajství atd. Jejich tvorba byla podpořena dotací z MV ve výši 130 tisíc korun. Současně byly vytvořeny tzv. webové šablony pro obce a města.

Na konferenci byly také podrobně představeny dva ze tří nejúspěšnějších projektů ze soutěže „Nejlepší preventivní projekt v ČR na místní úrovni za rok 2017“. Jednalo se o projekt Středočeského kraje – „Senior v kyberprostoru“ a o projekt statutárního města Karviná – „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA“.

Konference se zúčastnilo 80 odborníků z oblasti prevence kriminality z celé ČR. Mezi účastníky byli vedle zástupců samospráv ze Středočeského kraje např. i zástupci Moravskoslezského, Ústeckého, Libereckého či Pardubického kraje. Potěšující byl i zájem ze strany Police ČR. Konference se zúčastnilo více než 30 policistů, a to především z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.