Středočeský kraj bude mít vlastní krajskou destinační agenturu

Zastupitelstvo kraje schválilo založení nového zapsaného spolku STŘEDNÍ ČECHY i jeho stanovy. Spolek má shromažďovat a distribuovat veškeré prostředky, které v rámci kraje budou směřovat do cestovního ruchu.

Jeho zakladatelem je Středočeský kraj, který přizval všechna okresní města, Hospodářskou komoru ČR a Asociaci podnikatelů v cestovním ruchu. „Takto můžeme zabezpečit, že rozvoj cestovního ruchu bude v kraji rovnoměrný. Jsem ráda, že všichni zúčastnění k založení spolku a schválení jeho stanov přistoupili velmi konstruktivně,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Jedním z hlavních úkolů spolku bude podle hejtmanky kromě získání peněz z Ministerstva pro místní rozvoj určených na podporu cestovního ruchu také koordinace aktivit zastoupených členů spolku a prosazování společných zájmů vedoucích k rozvoji cestovního ruchu na území celého regionu.

Středočeský kraj bude mít v nově založeném spolku postavení hlavního zakládajícího člena. Tomu odpovídá i finanční příspěvek kraje ve výši 200 000 korun, který do něj z krajského rozpočtu kraj uvolní. Bývalá okresní města budou moci přispět buďto nulovým, nebo jen symbolickým finančním příspěvkem.