Půl miliardy korun půjde na rozvoj Středočeského kraje v rámci dotačního řízení

Celkem 484 miliony korun poskytne Středočeský kraj v rámci dotačního řízení pro příští rok. „Oproti letošnímu roku jsme dotační fondy, které využívají města a obce či sportovní oddíly, navrhli zvýšit o 74 milionů korun,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Navýšen bude oproti roku letošnímu Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS o 4 miliony korun na částku 42 miliony korun a Středočeský Fond obnovy venkova o 20 milionů korun na celkových 120 milionů Kč. „Oproti schválenému rozpočtu 2018 byly pro rok 2019 založeny i dva nové fondy, a to Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 30 milionů Kč, a Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství ve výši 20 milionů Kč,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). První fond bude sloužit k zrychlení přípravy žádostí v rámci výzev ESF (Evropského sociálního fondu), čímž se zvýší šance na získání dotace. Druhý bude určen pro obce do dvou tisíc obyvatel, spolky a případně provozovatele vodohospodářské infrastruktury, na podporu budování kanalizací, vodovodů, ČOV, a dále na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží a jejich rekonstrukci.

Jak dále náměstek Kovács uvedl, v některých Programech byla po zkušenostech z letošního hodnocení žádostí opět upravena hodnotící kritéria. „U všech Programů je pro rok 2019 doplněna u intervalových kritérií metodika hodnocení. Tím dojde opět k dalšímu snížení možnosti hodnotit žádosti subjektivně a poskytování dotací bude spravedlivé,“ dodal G. Kovács. Středočeský kraj zveřejňuje výsledky hodnocení na svém webu a každý si může prohlédnout, jak uspěl ve srovnání s ostatními.

Zastupitelé kraje dnes na základě doporučení Rady schválili následujících šest Programů 2019, jejichž celková alokace činí 144 milionů korun:

> Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 42 mil. Kč

> Středočeský Fondu sportu, volného času a primární prevence 25 mil. Kč

> Středočeský Fond kultury a obnovy památek 20 mil. Kč

> Středočeský Humanitární fond – Sociální oblast 35 mil. Kč

> Středočeský Humanitární fond – Zdravotnictví a Zdraví 2020 2 mil. Kč

> Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství 20 mil. Kč

Nyní budou Programy zveřejněny na úřední desce Středočeského kraje, a to v termínu od 7. 12. 2018 do 8. 3. 2019. Internetová aplikace pro podávání žádostí z těchto Programů bude pro žadatele otevřena od 14. ledna do 28. ledna 2019.

Žádosti o dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof zůstanou dle návrhu Rady kraje ve stejné výši jako letos, tedy 30 milionů korun. Stejná zůstává i částka pro čerpání dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu, tj. 160 milionů korun. „Program 2019 pro čerpání ze Středočeského Infrastrukturního fondu bude předložen ke schválení zastupitelům na prvním jednání na jaře příštího roku,“ upozornil náměstek Gabriel Kovács.

Fond obnovy venkova se ze 100 milionů korun navyšuje o 20 milionů korun. „Současný program bude nově rozšířen o možnost návratné finanční výpomoci obcím, které realizují investice z dotací EU a s tím spojené nároky na předfinancování, jež jsou nad jejich běžné finanční možnosti. Program bude vyhlášen začátkem roku 2019,“ uzavřel G. Kovács.