Pietní akce uctila hrdiny bitvy u Zborova

Město Mělník ve spolupráci s Československou obcí legionářskou odhalilo nový památník připomínající 100 let od bitvy u Zborova, která hrála významnou roli při vzniku Československa. Pietní akt se odehrál 23.6. na Zborovského náměstí za přítomnosti zástupců České obce legionářské a starosty města Mělníka, MVDr. Ctirada Mikeše, který ve svém proslovu připomněl okolnosti bitvy, její důsledky a v neposlední řadě oběti, kterých tato klíčová bitva přinesla desítky. Celou akci zahájil živý dechový orchestr, za jehož doprovodu starosta vložil do otvoru v památníku lahvičku, ve které je zakonzervována prsť z konkrétní kvóty místa bitvy. Akt byl zakončen slavnostním kladením květin k novému kamennému památníku.