Otevření Naučné stezky Mělník – Chloumek

Ve čtvrtek 20. dubna byla slavnostně otevřena Naučná stezka Mělník – Chloumek.

Na 10 informačních panelech najdou zájemci informace o přírodních poměrech, flóře a fauně chloumeckého lesa a okolní krajiny, ale také o způsobu hospodaření v lese. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Zdroj: MÚ Mělník

20170420_120617