Opět si připomeneme události, které je třeba si připomínat

Tato událost se sice vymyká letošním kulatým osmičkovým výročím, avšak i tak je třeba si jí připomínat. Letos je tomu již 73 let kdyv zimě roku 1945 došlo na Řepínsku k výsadku skupiny pod vedením majora P.A.Kaniščeva a záhy zde začala působit partyzánská brigáda Národní mstitel. Hlavní náplní této skupiny byly především diverzní akce v této oblasti. Vzhledem k zvětšujícímu se počtu členů se plánoval letecký shoz zbraní což způsobilo, že německé velení odhalilo pozice brigády. A tak 24.dubna se do prostoru obce Zahájí začaly stahovat silné německé oddíly s cílem tuto skupinu obklíčit a zničit. Díky včasnému varování a zřejmě špatnému časovému sladění německých rojnic se však podařilo brigádě z chystaného obklíčení uniknout. K prudkém střetu ale došlo když se tři členové oddílu – komisař Oskar Beneš, radista N.V.Vybornov a partyzán K.A.Andronov rozhodli vrátit zpět do úkrytu pod vsí. O příčině jejich návratu dodnes kolují různé dohady, avšak pravý důvod se již nedozvíme. V nerovném boji s velkou přesilou nakonec padli. V místech jejich posledního odpočinku byl vybudován pomník u něhož se každoročně koná pietní akt k uctění jejich památky.

Nejinak tomu samozřejmě bude i letos. Obec Chorušice, město Mělník, mělnická organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská pořádá pietní setkání u pomníku těchto padlých hrdinů v úterý 24. dubna od 16 hodin.

Jak se již stalo tradicí, součástí vzpomínkového aktu bude i ukázka bojové techniky ze sklonku II. světové války. Zájemci si tak zde budou moci prohlédnout vozidlo německé pěchoty, různé typy vojenských motocyklů, palné zbraně a další vojenskou techniku, jenž zde předvedou členové SPVH z Jablonce nad Nisou.

Pietní akt zahájí koncert dechové hudby a po položení květin budou proneseny slavnostní projevy přítomných hostů. Následovat bude kulturní program na kterém vystoupí žáci ZUŠ Mělník.

Pro mělnické účastníky bude přistaven autobus u Tyršova domu a odjíždí se v 15.45.

Tímto setkáním se připomeneme památku nejenom těchto hrdinů, ale všech, kteří položili své životy za osvobození naší vlasti. Třebaže od těchto událostí již uplynula dlouhá doba, přesto je nutné si to stále připomínat. Neboť lidská paměť bývá někdy bohužel krátká.

mar

Foto: archiv autora