Městská policie Mělník si v příštím roce připomene čtvrtstoletí své existence

V lednu strážníci uspořádají Týden bezpečí v Centru seniorů Mělník, další akce budou pokračovat v následujících měsících až do konce roku.

Městská policie Mělník nyní zaměstnává 24 pracovníků, kteří střeží bezpečnost ve městě. „Zaměstnanci jsou rozděleni do čtyř směn tak, aby byl zajištěn nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový chod organizace,“ uvedl její ředitel Ladislav Hošmánek. Obsluha kamerového systému tak pracuje ve dne i v noci, čtyři strážníci vykonávají v denních hodinách pracovních dní dopravně-preventivní službu.

První strážníci začali mělnické ulice střežit již v prosinci roku 1991 krátce poté, co tehdejší Česká národní rada přijala zákon o obecní policii. Jejich služebna sídlila v přízemí radnice. Z původních osmi na 15 strážníků se řady mělnické Městské policie rozšířily v roce 1994, kdy také dostali první služební vozidlo.

O tři roky později se mělničtí strážníci zapojili do projektu ministerstva vnitra na prevenci kriminality. Městu Mělníku přinesl první kamerový systém. „V současné době se kamerový systém skládá z deseti pevných kamerových bodů a jednoho mobilního kamerového setu,“ uvedl Hošmánek.

Důležitou součástí práce mělnických strážníků je prevence. „Městská policie se preventivní činnosti věnuje velmi intenzivně již od roku 1998 a zaměřuje se na velmi široké spektrum problémů,“ konstatoval šéf mělnických strážníků. Například v roce 2015 tak jeho podřízení zorganizovali bezmála dvě stovky různých akcí a besed, jichž se zúčastnilo přes 7000 účastníků.

I na tyto akce naváže lednový Týden bezpečí. Strážníci během něj seniorům například ukážou svou služebnu, pro ně i mělnické děti uspořádají preventivní besedy, senioři budou moci absolvovat pochůzku se strážníky a zejména se od profesionálů dozvědí, jak se mají chránit před všemožnými nebezpečími. Beseda na téma bezpečnost a ochrana se bude týkat témat jako podomní prodej a předváděcí akce.

red