Mělnické dialyzační středisko získá novou budovu

Začátkem příštího roku se pro mělnické pacienty s chronickým selháním ledvin otevře nové dialyzační středisko Fresenius NephroCare, které nahradí to stávající. Důvodem je především potřeba rozšíření kapacit střediska a nevyhovující technický stav budovy.

Nová dialýza se bude nacházet nedaleko stávajícího střediska v prostorách Nemocnice Mělník. Nabídne celkovou kapacitu 15 lůžek plus jedno akutní v moderním sále, lepší a modernější zázemí pro zdravotnický personál a pacienty. Prostory budou samozřejmě plně bezbariérové. Výstavba bude probíhat ve spolupráci s mělnickou nemocnicí, která pro novou dialýzu poskytla nevyužívanou jednopatrovou budovu. Tu čeká rekonstrukce a přístavba nové části tak, aby pacienti střediska měli maximální komfort a pohodlí.

„Naše středisko zajištuje pro celý mělnický okres dialyzační služby, nefrologickou poradnu a konsiliární činnost včetně akutních dialýz pro Nemocnici Mělník a Neratovickou nemocnici,“ říká MUDr. Vratislava Kovářová, primářka dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Mělníce, a dodává: „V současné době dialyzujeme kolem šedesáti pacientů a máme i peritoneální program. Od roku 2014 náš ambulantní provoz narostl téměř čtyřikrát. V kartotéce máme zhruba tisíc registrovaných pacientů. Právě vzhledem k potřebě navýšit kapacitu oddělení a zajistit důstojné a příjemné prostředí pro naše pacienty i personál vítáme stavbu nového střediska.“

Původní nemocniční budova, kde mělnické dialyzační středisko od roku 1995 až dodnes sídlí, byla kdysi zamýšlena jako dočasné poválečné řešení umístění ženské interny. Za uběhlých 22 let prošlo středisko v podstatě jen jednou větší rekonstrukcí z kapacitních důvodů, kdy došlo k rozšíření oddělení o tři dialyzační lůžka a zvětšení ambulantní části. Právě zahájená stavba nové budovy vyjde včetně nákladů na projektovou dokumentaci cca na 30 milionů korun. Většina technologií bude přemístěna ze stávajícího dialyzačního střediska, jejich dovybavení a nábytek pak přijde zhruba na 7,5 milionu korun.