Mělnická nemocnice uzavře svá oddělení

Od 1. dubna do 15.dubna budou z provozních důvodů uzavřena tato oddělení:

  • Interní oddělení
  • Interní JIP
  • Chirurgické oddělení
  • Chirurgická JIP
  • Ortopedické oddělení
  • Operační sály Chirurgický a Ortopedický
  • JPL – jednodenní chirurgie

V případě zdravotních komplikací doporučujeme obrátit se na Nemocnici Na Bulovce.

Již několik měsíců probíhají vyjednávání mezi Lékařským odborovým klubem (LOK) a vedením Nemocnice Mělník o kolektivní smlouvě pro rok 2018. V rámci těchto debat podala Mělnická zdravotní návrh na takovou valorizaci mezd všech zaměstnanců, která dál udrží mzdy na konkurenceschopné úrovni, a která nadále převyšuje mzdy ve státním zdravotnickém sektoru.

Lékaři odborového klubu ovšem s návrhem nesouhlasí a nyní odmítli sloužit ústavní pohotovostní služby (ÚPS). Vedení nemocnice se nyní snaží zorganizovat vše tak, abychom byli schopni obnovit provoz na daných odděleních co nejdříve a s co nejmenším dopadem na poskytování péče pacientům.

Jsme otevřeni dalším jednáním s lékařským odborovým klubem za předpokladu, že výsledek jednání bude spravedlivý vůči všem zaměstnancům Nemocnice Mělník a reálný ve smyslu dalšího fungování nemocnice a jejich možností.

Nemocnice Mělník