K projektu Bezpečné město se připojil také Liběchov

Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci policistů a radnice podepsali v pondělí vedoucí územního odboru mělnické policie Ivan Žučenko s liběchovskou starostkou Vladimírou Zralíkovou.

„Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů,“ uvedla mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová. Společným úkolem policie i města je tak podle ní vhodné koordinování sil a prostředků, metod a forem práce k ochraně veřejného pořádku a boji proti kriminalitě. „Bezpečnost by však měla být záležitostí každého z nás,“ prohlásila mluvčí.

„Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy,“ míní Johnová.

O fungování projektu bude Liběchov informovat na právě připravovaných webových stránkách. „Budou na nich prezentovány některé příklady trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít páchání trestné činnosti,“ dodala mluvčí Johnová.

red