Kytice, jak jí známe i neznáme

Zemřela matka a do hrobu dána… Na topole podle skal… Nechoď dceruško k jezeru… Hrej si – tumáš kohouta… Dej sem dítě… Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku…

Co vám to připomíná? Ano. To je „Kytice z pověstí národních“, jak se nejslavnější dílo miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena nazývá v plném znění. Kytice znamená určitý národní poklad, otevírající před námi svět magických balad i moudrostí našich předků. Je to poezie s romantickým odérem i hororovou patinou, neboť navozuje téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice je kniha, kterou prostě všichni známe…

Není proto náhodou, že se jí dostalo jevištní podoby a byla dokonce i zfilmována. A právě jednu z jevištních podob nastudovala respektovaná činoherní scéna, Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Inscenace, která zde měla premiéru v roce 2014 přináší cyklus těchto temných i naději nabízejících balad. V režii Karla Brožka se představí v podobě zvýrazněných zobrazení a působivou choreografií s pestrostí masek a rekvizit. Diváci tak mohou spatřit ztvárnění básní Kytice, Zlatý kolovrat, Poklad, Štědrý den, Holoubek, Vodník a konečně Svatební košile v podání šesti žen a jednoho muže.

Tato výpravná inscenace, která dá plně vyniknout poselství o vině, trestu i odpuštění, se mělnickým divákům představí v Masarykově kulturním domě v pondělí 22. května od 19 hodin. Kromě uměleckého zážitku přinese i poznání lidové moudrosti, její hloubku a především krásu české poezie.

mar

Z PŘEDSTAVENÍ Foto: archiv divadla