Kraj zažádá o půl miliardy

Kraj i letos požádá u Ministerstva dopravy o dotaci, díky níž bude zajištěna regionální železniční doprava v plném rozsahu i tento rok.

Výše účelové dotace a podmínky vycházejí z uzavřeného Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou na roky 2010-2019. „Jsem ráda, že Středo- český kraj může na základě uzavřeného Memoranda požádat o účelovou dotaci i pro letošní rok. Měla by dosáhnout výše 500 milionů korun a významným způsobem nám pomů- že stabilizovat rozsah krajem objednávané regionální drážní dopravy,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Středočeský kraj má s Českými dráhami uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě na dobu určitou do 30. listopadu 2019 (u některých úseků až do roku 2024), přičemž kraj jako objednatel dopravy je povinen dopravci hradit prokazatelnou ztrátu. „Ta je kryta ze dvou zdrojů. Jedním je krajský rozpočet a druhým získaná státní dotace na zajištění dopravní obsluž- nosti veřejnou železniční dopravou. Přičemž dvě třetiny úhrady jdou z rozpočtu kraje a zbývající část je hrazena dotací,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Na každý kalendářní rok se o účelovou dotaci žádá samostatně a do 15. února následujícího roku je potřeba dotaci zúčtovat se státním rozpočtem.

red