Kostelečtí skauti slaví sto let!

A to je třeba vzpomenout jak ve velkém stylu a především v tradičním duchu. Český skauting má bohatou tradici a jeho členové i v dobách těžkých prokázali svojí lásku k vlasti a řada z nich obětovala i to nejcennější, svůj život. V roce 1907 se uskutečnil první skautský tábor v na českém území a o několik let později bylo založeno i zdejší středisko. Zpočátku kostelečtí skauti nebyli registrování pod ústředím organizace. K tomu došlo v roce 1920, tudíž přesně před sto lety! Ve zdejších oddílech vyrůstají děti od 5-ti let. Pravidelně jednou týdně se konají skautské schůzky v klubovně „U veliké řeky“ a každý měsíc obvykle se vyrazí na jednodenní výpravu. Program všech akcí je přizpůsoben věku dětí, a kromě her a soutěží se program zaměřuje na nové poznatky, zkušenosti, rozvoj osobnosti a ohleduplnosti k lidem i přírodě. Během letních prázdnin pravidelně se pořádá stanový tábor kde se táborníci učí samostatnosti, skromnosti, čestnosti, pracovitosti, pěstuji si lásku k přírodě a rodné zemi.. S tím vším skauti jistě seznámí i ostatní při oslavách 3. října na náměstí Komenského od 13 hodin. Zde bude připraven ukázkový tábor a výstava týkající se nejen skautské historie. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program v podobě slavnostního průvodu a samozřejmě i táboráku kde zazní známé písničky.

Tak popřejme všem skautům, skautkám, benjamínkům, vlčatům či světluškám mnoho zdaru a radosti do dalšího století….

mar