JUDr. Petr Kowanda: Pojďme si to říct

Mělník není městem politických podnikatelů ani cestovatelů, z nichž mnozí přivandrovali bůhví odkud a za ta léta co v něm žíjí se nezmohli na pořízení vlastního bydlení, které by v nich možná pomohlo vytvořit pocit sounáležitosti s naším městem.

Pocit sounáležitosti, který přispívá k vytvoření si pozitivního vztahu k městu a k pochopení jeho potřeb, tak jak to máme my, kteří zde žijeme od dětství.

Mělník není městem pražského miliardáře, který zde vybudoval megapřekladiště na úkor jeho obyvatel. Mělník je naše město, město lidí, kteří v něm žijí. Naprosto odmítám komukoli tolerovat snahu o prosazení stavby největší spalovny a největšího překladiště v Čechách.

Už před volbami jsem říkal, že zabránění výstavbě spalovny a přerušení provozu vlečky do překladiště nepokládám za politické, ale za občanské téma. Nechci žít v těsné blízkosti megaspalovny a megapřekladiště. Nechci, aby tak žili moje děti a vnoučata.

Nejsem člen Zelných ani ekologický aktivista, jsem stejně jako Vy občan našeho města, který s některými věcmi nesouhlasí. Současné vedení města nám nepomůže. Mají moc své vlastní práce. A taky jim někdo už dávno svázal ruce a zalepil ústa.

Musíme si pomoci sami.

Se členy občanské iniciativy NE SPALOVNĚ děláme systematicky vše proto, aby k její výstavbě nedošlo. Před koncem minulého volebního období jsem jako tehdejší zastupitel Mělníka prosadil usnesení, aby rada města jednala s Českými přístavy o omezení provozu vlečky do přístavu v nočních hodinách. Jako obvykle se bohužel žádný výsledek nedostavil.

Proto jsem počátkem letošního roku inicioval vznik pracovní skupiny, která připravuje petici s požadavkem zákazu provozu vlečky v nočních hodinách. Ekologická havárie v mělnickém překladišti v sobotu 13.4.2019 v ranních hodinách tuto naší aktivitu dále zintenzivní.

Děkuji všem, kteří se podílí na těchto občanských aktivitách. Pokud se budete chtít přidat, kontaktujte mne prosím na emailu: kowanda@seznam.cz

 

Děkuji za Váš čas

JUDr. Petr Kowanda