Integrace veřejné dopravy na Kokořínsku od 8. srpna

V sobotu 8. srpna 2020 dojde k integraci autobusových linek v oblasti Kokořínska (oblast mezi Mělníkem, Liběchovem, Mšenem, Mělnickým Vtelnem a Všetaty). Zavedeno bude 9 nových linek (689 – 697), změněny budou stávající linky 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID. Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského, resp. Libereckého kraje.
Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.
Připravovaný integrační projekt lze rozdělit na následující dvě části:
Oblast Liběchov – Kokořín
V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz na již stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer o víkendech a to celoročně.
Linka 691 zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692 zajistí obsluhu obcí Šemanovice, Sítné, Dolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Provoz linky 692 společně zajišťují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Provoz linek 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy.
Linka 694 zajišťuje spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje jí dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 jsou zavedeny nové spoje v dopoledním sedle pracovních dnů.
Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období z důvodu turistického potenciálu. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku je veden pouze 1 pár spojů pro zajištění spojení pro školáky a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.
Oblast Mšena
Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku. Obsluha Kadlína bude zajištěna novou linkou 690, která bude ve Mšeně, případně Stránce navazovat na spoje z/do Mělníka.
Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak jsou nadále zajištěny školní časy. Na lince je tak zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, avšak část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín.
V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto linky zajišťují školní spojení z menších obcí v oblasti z/do Mšena, kde dále navazují autobusové linky 695 nebo 696 do Mělníka nebo vlaky v obou směrech Mělník a Mladá Boleslav, ale také zajišťují nové propojení do sousedního Libereckého kraje.  To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce, Tubož budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou v Dubé časově navázány na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben – říjen. V letních měsících je část víkendových spojů vedena kolem hradu Houska. Tyto spoje navíc navazují v Doksech na osobní vlaky z/do České Lípy. Sezónní víkendové spoje navíc ve Mšeně navazují na mezi turisty populární Kokořínský rychlík. Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín. Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou zavedeny dva víkendové spoje, které zajistí ČSAD Střední Čechy.
Zdroj: Město Mělník