Druhý ročník soutěže: „O novoveské sekáče“

V neděli dne 14. května po ránu ve Starých Ouholicích na louce „U tůně“ proběhl 2. ročník soutěže v kosení ručními kosami. Oproti minulému ročníku byla soutěž rozšířena o ženskou kategorii. Soutěžily 4 ženy a 8 mužů. Podmínky byly letos ideální. Vysoká křehká tráva, pěkné počasí, chutné občerstvení z rukou našich členek, natěšení závodníci i přihlížející. 

Klání proběhlo bez zádrhelů, bez zranění a sporů. Na účastnících loňského 1. ročníku bylo znát, že už ví, do čeho jdou a vyvarovali se zbytečných penalizací. K vidění bylo několik druhů, typů a délek kos i kosišť a také – co závodník, to osobitý postoj, styl a taktika. Divácká kulisa byla skvělá a pro všechny motivující. Našli se galantní muži, kteří soutěžícím ženám poskytovali průběžný servis soutěžního nářadí. O tom, že nejen reprezentační hokejový tým má srdce a nevzdává, svědčí dosečení vylosovaného úseku i kosou se zbytkem zlomeného kosiště jedním z účastníků (chtěl bych vidět hokejistu dohrávat se zlomenou hokejkou).

Oživením byla jednak výše zmíněná soutěž žen, dále pak účast přespolních (pražáků) a též tematicky laděná startovní čísla, která poskytl nezištně Maraton klub Miřejovice a která pak zůstala památkou všem závodníkům.

Na konečném výsledku mužské kategorie měla nemalý podíl pečlivá příprava a zvolená taktika vítězů. Na pomyslné stupně vítězů tak dosáhli hned dva z loňských tří nejlepších. Při rovnosti bodů mezi prvním a druhým pak rozhodoval lepší čas. V ženské kategorii se všechny čtyři statečné vtěsnaly do rozdílu 2 bodů. Zde vyhrála jednoznačně kvalita výkonu a větší štěstí při losování parcely.

Hlavní cenou je diplom „Novoveský sekáč“, který vítězové převezmou na „Rodinném dnu“ 10. června. Ostatní ceny, praktické věci do domácnosti a zahrady si odnesli přímo z místa klání.

Výsledky: 

 

ženská kategorie

1. místo: Anna Jirotková – Praha 

2. místo: Anna Vogničová – Nové Ouholice 

3. místo: Olga Mísařová – Staré Ouholice

 

mužská Kategorie

1. Tomáš Bílek – Praha 

2. Pavel Srnec – Nová Ves 

3. Miloslav Kuchta – St. Ouholice 

 

 

Záměrem akce bylo připomenout si formou soutěže dávný způsob získávání obživy, pobavení, seznámení se sousedy a novými známými.

Jsem přesvědčený, že se záměr zdařil. Děkuji všem, kteří se o zdar akce přičinili. Pořadatelům (Spolek seniorů), členům Maraton klubu Miřejovice, závodníkům, fandům a též majiteli louky. Věřím, že se v příštím ročníku naši borci opět vyšvihnou na příčky nejvyšší.

Za Spolek seniorů Ing. Bruno Vognič

IMG_8059