Dopravně bezpečnostní akce

Policisté Územního odboru Mělník se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce – zaměřené na účastníky silničního provozu o prázdninách. Ta proběhla na Mělnicku 14. a 15. července.

Hlídky nejen dopravních, ale i pořádkových policistů z jednotlivých obvodních oddělení, se zaměřovaly zejména na úseky s velkou intenzitou dopravy a také na místa, kde často dochází k dopravním nehodám.

Každý rok se stane o prázdninách velké množství nehod, mnohdy s vážným zraněním, je to připisováno únavě z teplých dnů, oslnění sluncem, nevyspáním řidičů vracejících se z dlouhých cest, nepozorností, rychlé jízdě apod.

Policejní hlídky se zaměřily zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů v dopravě.

Policisté zkontrolovali na Mělnicku během dvou dnů 408 vozidel. Přestupku se dopustilo 92 řidičů. Ve všech případech zaplatili hříšníci na místě pokutu.

Nejčastějším prohřeškem, v 29 případech, byl špatný technický stav vozidla. Rychlost překročilo 5 řidičů, připoutáno nebylo 15 osob. Pozitivním zjištěním bylo, že žádný z kontrolovaných řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či drog.

Informace o celorepublikové dopravně bezpečnostní akci naleznete na: http://www.policie.cz/

por. Mgr. Markéta Johnová tisková mluvčí P ČR Mělník