Cizinecká policie: K obavám z migrantů nejsou na Mělnicku žádné důvody

Cizinecká policie v uplynulém období v Mělníku odhalila tři cizince pracující bez platného povolení na výkopových pracech, za což jim hrozí až tříleté vězení. Vyhoštění ze zemí EU hrozí dalším 13 cizincům pracujícím bez povolení v Lužci nad Vltavou i trojici mužů, kteří rovněž bez povolení pomáhali při stavebních pracech na rodinném domě v Mělníku.

Mělničtí policisté z odboru cizinecké policie Středočeského kraje, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, si podle koordinátora detašovaného pracoviště Mělník podporučíka Martina Černého loni na své konto připsali  73 správních řízení.  V první polovině letošního roku to bylo dokonce již 82 případů, přičemž i v druhém pololetí další stále přibývají.

Jakým způsobem je organizovaná práce vašeho oddělení, na co zaměřujete především? Spolupracujete s dalšími odbory nebo orgány státní správy?

Práce oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort spočívá nejen v administrativní činnosti, která postupem doby nabývá na objemu, ale je to především pohyb v terénu. Pro naši práci je nesmírně důležitá místní znalost, proto se policisté snaží stále získávat nové poznatky – především místním šetřením a mapováním zájmových lokalit a prověřováním poznatků od občanů. Jedná se o kontroly stavenišť, výrobních podniků, skladů, ubytoven a dalších menších firem – v rámci výkonu služby nebo dlouhodoběji plánované akce většího rozsahu v areálech různých větších firem. Samozřejmě že nedílnou součástí naší práce je a musí být spolupráce s dalšími státními institucemi, například s oblastními inspektoráty práce, úřady práce, celní správou a městskou policií.

V případě akcí většího rozsahu potřebujeme především využít jejich místní znalost. Správní a kontrolní činnost jako policisté provádíme nejen na mělnickém, ale také mladoboleslavském okrese, a jak je pochopitelné, takto velké územní teritorium nemůžeme znát úplně dokonale.

S jakými skupinami cizinců většinou přicházíte při výkonu služby jako policisté do styku?

Pochopitelně ani mělnická oblast se nevymyká ze situace, která je i v jiných místech naší republiky. Největší skupinou, se kterou pracujeme, jsou lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu – státní příslušníci Ukrajiny či Moldavska a Asiaté. To jsou nejvíce zastoupené skupiny cizinců. Ale různých cizích státních příslušníků – občanů třetích zemí – se na celém našem území pochopitelně pohybuje mnohem více, nejen z těchto národnostních skupin. Mělnický okres není výjimkou.

Jaké jsou největší problémy, které řešíte v souvislosti s cizinci na Mělnicku?

Velkou část naší práce – troufl bych si odhadnout, že až 90 procent – tvoří správní řízení. Při kontrolách zajistíme cizince, kteří pracují ‚načerno‘ – tedy bez příslušného pracovního povolení, na území ČR pobývají bez oprávnění k pobytu. V poslední době se množí případy, že se cizinci prokazují padělanými doklady.

Našich povinností je poměrně značné množství. Při práci vycházíme především ze zákona o pobytu cizinců. Nutno podotknout, že cizinecká policie jako celek je zvláštní a vysoce specializovaná složka Policie České republiky. Naše oddělení se zabývá především  problematikou spočívající v odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců, obcházení zákona o zaměstnanosti, nelegální migraci a řešíme i trestné činy spojené s paděláním dokladů. Problémů spojených s kontrolní činností a správní agendou je opravdu mnoho a než bych je vyjmenoval, bylo by to nadlouho, a proto jsem uvedl asi jen ty nejdůležitější.

Kromě kontrol a správních řízení, ale provádíte i zadržení osob v pátrání.

Ano, také to je součástí naší služby. Pokud mohu uvést několik příkladů, v loňském roce jsme s kolegy řešili zadržení tří osob, na které byl státním zástupcem vydán souhlas se zadržením, provedli jsme 126 eskort a 5 osob jsme zatkli a předali do výkonu trestu.

Má vaše práce nějaká úskalí?

Asi jako každá – rozhodně se musíme pravidelně vzdělávat a školit, musíme získávat nové poznatky, učit se nové metody a postupy. Třeba zákon o pobytu cizinců je jeden z nejčastěji novelizovaných zákonů. Jak legislativa doznává změn, tak my, jako odborníci na danou problematiku, musíme znát všechny předpisy, které se výkonu naší služby dotýkají, a to není jen zákon o pobytu cizinců. Další úskalí je, že správní řízení je ve většině případů složitý a dlouhodobý proces a stává se, že cizinci – v průběhu vedeného správního řízení – odcestují do svého domovského státu a v tuto chvíli nastává problém s doručováním písemností – a doručení písemností cizincům je nezbytné k ukončení správního řízení. A možná bych mohl zmínit i to, že ne všechny kontroly a další úkony nachází u cizinců pochopení, občas si zažijeme i hodně horké chvilky, ale to už s sebou nese služba policisty.

Problematikou, která v současné době hýbe Evropou novodobé ‚stěhování národů‘ a příliv migrantů na starý kontinent. Zaznamenali jste v souvislosti s touto imigrační vlnou nějaké změny nebo problémy přímo na Mělníku?

Ačkoli přes okres Mělník vede hlavní migrační trasa na západ prostřednictvím dálnice D8 a železničního koridoru, migranti byli a jsou díky přijatým opatřením ve většině případů zajištěni ještě dříve, než se k mělnickému okresu dostanou. Zatím mohu konstatovat, že jsme na Mělnicku žádné větší problémy s migranty nezaznamenali. V současné době proto není jakýkoliv důvod k obavám.

Dana Duchoslavová