Brzy dojde k pokácení vzrostlých stromů

Během března a dubna 2017 dojde k pokácení několika vzrostlých stromů u kláštera a Červeného rybníku. Důvodem pokácení je jejich neuspokojivý zdravotní stav, čímž představují nejen bezpečnostní riziko. Namísto pokácených stromů bude provedena nová výsadba.

V parku před Klášterem Nejsvětější Trojice dojde k pokácení 2 lip velkolistých a 3 stromů javoru mléče. Na základě odborné revize stromů firmou ALL4TREES.cz dendrolog uvádí u všech stromů špatnou vitalitu, suché části korun a dutiny. Stromy ohrožují zrestaurované sochy a bezpečnost osob v této lokalitě. Ve spolupráci s odborem kultury Městského úřadu Slaný bude navrženo řešení nové výsadby.

Ke kácení a ořezu dřevin dojde též na břehu Červeného rybníka (u plovárny). V lokalitě byl proveden dendrologický průzkum, který prokázal, že vzrostlé stromy jsou většinou v neuspokojivém zdravotním stavu (výskyt houbových plodnic, ran po výlomech, dutin) a představují tak značné bezpečnostní riziko. Pokáceny budou 4 vrby bílé, jejichž současný stav hrozí pádem na cestu. Ostatní vrby a dva statné topoly černé budou ořezány na cca 5 – 8 metrová torza, čímž dojde k zlepšení bezpečnostního stavu stromů a zároveň k zachování vhodných stanovišť pro živočichy. Namísto pokácených vrb bílých budou v lokalitě dosazeny nové stanovištně vhodné dřeviny.

Ing. Lucie Krčková

Ilustrační foto