V Brandýse vzniklo nové Komunitní centrum

V současné době postrádáme mnoho pozitivních zpráv. Ale přesto se nějaké najdou. Jednou z nich je skutečnost, že Komunitní centrum U Podivena zahájilo svoji činnost. A to v nově zrekonstruované budově bývalé školní jídelny ve Staré Boleslavi (Boleslavská 34).

Hlavním cílem tohoto projektu je vybudovat otevřený veřejný víceúčelový prostor, jak venkovní, tak vnitřní, který bude určen cílovým skupinám v němž se budou setkávat členové komunity z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a spádových obcí místní akční skupiny. V tomto prostoru prostřednictvím sociálních, vzdělávacích, osvětových a kulturních aktivit chce město vytvořit podmínky pro sociální začleňování cílových skupin do místní komunity a posílit jejich kompetence tak, aby se usnadnilo jejich lepší uplatnění jako například na trhu práce. Dalším cílem projektu je realizace komunitní sociální práce a poskytování různorodých komunitních služeb. Po dobu aktivit v Komunitním centru bude utvářet cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů.

S ohledem na současné situaci zatím funguje „za zavřenými dveřmi“. Svou premiéru si však odbude online. A to ve středu 7. dubna, kdy se zájemci mohou zúčastnit online semináře na velmi aktuální téma „Distanční výuka a její problémy“. Odborníci na kyberkriminalitu, Ing. Petr Šmíd a Michal Ksandr, DiS. provedou úskalími virtuálního světa jenž nyní je o to více nebezpečnější.

No a v úterý 20. dubna pak proběhne další aktuální seminář na téma: „Jak se orientovat v exekucích?“.

Avšak již nyní se zájemci mohou také zapojit do projektu „Sazečkování“ a podílet se tak na utváření komunitní zahrádky. Po uvolnění opatření Komunitní centrum dále nabídne pravidelné poradenství, hernu a kroužky pro rodiny s dětmi nebo hudebně-dramatickou dílnu.

Takže se zde nabízí další příležitost k setkávání se nejenom při zábavných činností, ale i k získávání důležitých poznatků a výměně zkušeností. Věřme, že to již nastane v co nejbližší době….

mar