Roudnická galérie připravuje zajímavé výstavy

Třebaže jsou v současné době veškeré výstavní prostory uzavřené pracovníci Galérie moderního umění v Roudnici nad Labem nezahálí. Koncem ledna tak provedli instalaci hned dvou výstav.

V Hlavním sále to bude „Koncepty zrcadlení“ jenž představí konceptuální tendenci v českém umění od 60. let po současnost využívající princip zrcadlení. Tato skupinová výstava hromadně pracuje s množstvím děl pracuje s časovým úsekem odráží fenomén obratu českého umění v šedesátých letech ke konceptuálnímu přístupu, k účasti a reflexi diváka a jeho okolí, k prostorové tvorbě v interiéru i v krajině, kinetismu, akčnímu umění a tělu-artu. Spojující nití těchto tendencí je inovativní přístup k uměleckým materiálům, výtvarným prostředkům a posunutí hranic světa umění do každodenního prostoru. Princip zrcadlení, převráceného či reflektovaného obrazu, polarizace nebo fyzikálního zákona osové souměrnosti byl jeden z nástrojů, který umožňuje tyto tendence plně rozvinout. Jako konkrétní atribut vizuálních přesahů i jako filosofický, psychologický a antropologický fenomén je v umění stále aktuální. Na rozsáhlou výstavu budou zastoupeny prostorové objekty, site-specific instalace a rekonstrukce starších ateliérových instalací, autorské fotografie, koláže, videa a fotodokumentace akcí a instalace v kraji. Své práce zde tak představí Ambroz Vladimír – Bielecki Jiří – Böhm David / Franta Jiří – Dopitová Milena – Bromová Šrek Veronika – David Jiří – Daučíková Anna – Demartini Hugo – Dobeš Milan – Cigler Václav / Motyčka Michal – Hládeková Katarína – Hladík Lumír – Chatrný Dalibor – Jetelová Magdalena – Kolíbal Stanislav – Kowolowski František – Kratina Radoslav – Lang Dominik – Matoušek Jiří – Mančuška Ján – Fabiana Alexandra Mertová – Mlčoch Jan – Loskot Richard – Sceránková Pavla – Stratil Václav – Šedá Kateřina – Škoda Vladimír – Štembera Petr a Zippe Stanislav.

A ve foyeru bude možno shlédnout díla mladého výtvarníka Kryštofa Strejce. Osobitý narativ, výrazná barevnost i malířská zkratka – právě toto jsou atributy pláten tohoto malíře. Čerstvý absolvent ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického, Marka Meduny a Michala Novotného na pražské UMPRUM je dalším zástupcem nejmladší generace umělců, které roudnická galerie pravidelně představuje ve výstavním cyklu „Nová jména“. Domažlický rodák, jenž původně započal svá studia v ateliéru Nových médií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, na sebe stále více upozorňuje zejména poslední dva roky díky svým velkoformátovým, narativně zaměřeným figurativním olejomalbám a kresbám. Studijní experimenty s videem, konceptem či instalacemi tak ve Strejcově práci plně nahradila malba, v níž je však stále patrný důraz na nutnost přítomnosti obsahu. Mnohovrstevnatá obsažnost, jíž se autor vyjadřuje zejména k prostředí současné popkultury i k ryze osobním prožitkům a zkušenostem, dotváří v jeho kompozičně a formálně vyvážených dílech zcela kompaktní autonomní celek, v němž je místo také pro humor či ironii.

Doufejme proto, že co nejdříve nastanou příznivé okolnosti a obě výstavy bude možno navštívit až do poloviny dubna letošního roku.

mar

Kryštof Strejc: Pilotní motiv