Jak jste prožili 20. století?

Tak se ptali žáci a studenti mělnických škol svých sousedů. Tento vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum je určen pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Ti se spolu se svými učiteli a lidmi z Post Bellum, která buduje Paměť národa, nejrozsáhlejší pamětnickou sbírku v Evropě, na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Dosud se projektu zúčastnilo téměř tři tisíce žáků a studentů z jednašedesáti měst po celé České republice, kteří zdokumentovali či dokumentují celkem pět set sedmdesát pamětnických příběhů.

Také v Mělníku se tak zapojili do tohoto významného projektu. Šest týmů ze základních a středních škol (ZŠ J. Seiferta, ZŠ Jungmannovy sady, Soukromá SZŠ a Palachovo gymnázium) tak představí příběhy šesti pamětníků.

„Žáci a studenti se setkali s Karlem Lojkou, který dlouhá léta zachycoval významné události města na fotografiích. Hudební publicista a dýdžem Jaromír Tůma, vzpomínal na to, jakým způsobem se v době normalizace sháněly gramofonové desky kapel ze Západu a na své působení v časopisech Melodie a Mladý svět. Válečný veterán Vojtěch Cimbolínec i ve svých 102 letech popisoval tažení se Svobodovou armádou přes Duklu až do Prahy.

František Čanda popsal, jak ho jako osmiletého zmlátili příslušníci SS kvůli recitaci básně Sv. Václave…nedej zahynouti nám i budoucím. Helena Pražáková mimo jiné zavzpomínala na svého učitele, který statečně podpořil spolužačku, jejíž otec byl popraven za Heydrichiády. Josef Hlaváček se podílel na počátku normalizace na zajištění televizních přenosů z budovy Federálního shromáždění (FS). Když odmítl nabídku předsedy FS Aloise Indry ke vstupu do KSČ, octnul se zničehonic na 22 měsíců ve věznici v Plzni na Borech,” představuje pamětníky Michal Šimek místní koordinátor projektu z organizace Post Bellum, která projekt Příběhy našich sousedů realizuje.

A tak v pondělí, 28. května vyvrcholí projekt Příběhy našich sousedů na Mělníku slavnostní závěrečnou prezentací. Ta se uskuteční od 15 hodin v divadelním sále Masarykova kulturního domu na Mělníku.

„Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh,“ říká Magdalena Benešová, metodička projektu.

TZ, mar