Petice „Stop spalovně Mělník“ ke stažení

„V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou.“

Odkaz ke stažení petice: Petice-spalovna-Melnik-form

ONLINE podepsání petice: http://arnika.org/spalovna-melnik

Dokumentace EIA a její aktualizace: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP476