Kamerový systém krajského úřadu odhalil vniknutí neoprávněné osoby

Středočeský kraj podal v pátek 3. listopadu k Obvodnímu státnímu zastupitelství Praha 5 trestní oznámení ve věci neoprávněného vniknutí osoby do několika zabezpečených kanceláří v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Stalo se tak v nočních hodinách z 30. na 31. října 2017.

Vniknutí neoprávněné osoby do zamčených kanceláří zachytil, díky zavádění nových bezpečnostních opatření v budově úřadu, kamerový systém. Následně byly intenzivní prací Odboru bezpečnostního ředitele v úzké součinnosti s vedením bezpečnostní agentury zajištěny dostupné informace pro potřeby orgánů činných v trestním řízení.

Osoba neoprávněně vnikla celkem do sedmi zamčených kanceláří, včetně dvou kanceláří členů Rady kraje za hnutí ANO (2011). Podle prvotních zjištění byly odcizeny jen drobné věci, k napadení informačních systémů nedošlo.

V důsledku tohoto případu Krajský úřad Středočeského kraje zvyšuje ochranu a zabezpečení budovy, majetku osob, a zejména pak kontrolu vstupu do budovy. V současné době prověřuje technický stav bezpečnostních zařízení včetně turniketů a zvýšil i kontrolu návštěvníků budovy krajského úřadu po skončení úředních hodin. Zvažováno je i zavedení nového režimu evidence návštěv.