JUDr. Petr Kowanda: Děkujeme, drazí přátelé.

Byly jich miliony, odloučeni od svých blízkých, často navždy. Ještě děti, které bojovaly o holý život a se zbraní v ruce bránily svoji vlast. Tito hrdinové bojovali i za nás, bojovali za budoucnost celé Evropy. Byli to i oni, kdo pod vedením svého vojevůdce osvobodili německé koncentrační tábory v Osvětimi a v Terezíně a zachránili tak tisíce židů odsouzených k smrti. Byli to oni, kdo dobyli Berlín a osvobodili Prahu. Každý den umírali v nejhorší válce v dějinách lidstva, každý den stáli proti dokonale vyzbrojeným nelítostným vrahům, kteří si chtěli porobit nejenom je a jejich vlast.

Děkujeme, drazí přátelé, nikdy na vás nezapomeneme, říkali naši prarodiče i jejich rodiče a jako jeden z projevů vděčnosti postavili pomník nejen jejich veliteli maršálovi Sovětského svazu, hrdinovi SSSR, Ivanovi Stěpanoviči Koněvovi, ale jim všem.

Amorální a opovrženíhodné, ale především trestuhodné, tak lze nejlépe charakterizovat projevy a činy některých kontroverzních pseudopolitiků. Snaží se přepisovat minulost, oslavují fašisty a chtějí jim stavět pomník v Řeporyjích, anebo nechávají odstranit pomník našich osvoboditelů v Dejvicích.

Jejich sílící projevy antisemitismu a pozvolná fašizace mohou ve svém důsledku, pokud nebudou důsledně potírány, vést k přímému ohrožení naší demokracie.

JUDr. Petr Kowanda