Soutěž Žena regionu

Středočeský kraj podporuje soutěž Žena regionu

Nominace žen právě vrcholí. Zapojit se můžete každý. Oceňte obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže Žena regionu nejpozději do 1. března 2017. Nominovaná adeptka by se měla ve svém volném čase obětovat pro druhé a zvládat své aktivity skloubit s péčí o rodinu. Projekt Žena regionu je věnován ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Vítězkou loňského sedmého ročníku ocenění Žena regionu se za Středočeský kraj stala Petra Janatková, organizátorka několika úspěšných benefičních sbírek pro zvířecí útulky na Benešovsku. Více na www.zenaregionu.cz.

Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?

Nominovat své favoritky můžete do 1. března 2017, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz. Od 7. do 28. března proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů. Vyhodnocení výsledků hlasování a kontaktování regionálních vítězek se uskuteční ve dnech 29. března – 4. dubna 2017. Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. dubna do 2. května 2017. Během května se uskuteční regionální galavečery v jednotlivých krajích. Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v červnu 2017, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty a Cena Senátu Parlamentu ČR.

TZ, red

Foto archiv SČK

Vítězkou loňského sedmého ročníku ocenění se za Středočeský kraj stala Petra Janatková, úspěšná organizátorka benefičních sbírek pro zvířecí útulky