Vycházka za mělnickými rorýsi a jiřičkami

Ve středu 21. 6. 2017 v podvečer uspořádalo Regionální muzeum Mělník pod vedením zoologa Libora Prause ornitologickou vycházku za rorýsy, jiřičkami a dalšími městskými ptáky. Vycházky se zúčastnilo sedm zájemců o ochranu ptáků v lidských sídlech.

Účastníci si nejprve „naživo“ prohlédli obsazená hnízda jiřiček a vlaštovek v historické části Mělníka a měli možnost se tak prakticky seznámit s rozdílnými hnízdními nároky těchto blízce příbuzných ptáků, kteří jsou při hnízdění zcela závislí na lidských stavbách.

Později jsme se přesunuli na sídliště Rousovice, kde ve ventilačních dutinách v podstřeší panelových domů stále hnízdí desítky párů rorýsů obecných. Početnost tohoto našeho nejdokonalejšího ptačího letce se v České republice snížila za posledních dvacet let o desítky procent z důvodu ztráty hnízdních možností při zateplování a rekonstrukcích domů.

Účastníci vycházky se dozvěděli, že dnes již existuje v případě známého hnízdění rorýsů na budově povinnost zachovat hnízdiště i po rekonstrukci objektu. Hnízdní výskyt rorýsů v Mělníku je možné hlásit našemu zoologovi (praus@muzeum-melnik.cz, 605 522 692), stejně tak se na něj můžete obracet v případě potřeby zoologického průzkumu (posudku) před plánovanou rekonstrukcí budov v okrese Mělník.

Na závěr vycházky jsme navštívili sady Na Polabí, kde jsme pozorovali asi dvacet druhů ptáků, mimo jiné například krotké holuby hřivnáče, drozdy zpěvné, nebo pěnkavy obecné.

Libor Praus Foto: GSC Foto Mělník

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter