Víte, že? …Slatinná louka u Liblic

Přírodní rezervace Slatinná louka byla u Liblic vyhlášena roku 1986. Lokalitou prochází naučná stezka, která návštěvníky seznámí je s její historií i současností.

Tři kilometry dlouhá stezka byla vybudována v roce 2007 a vede od hlavní brány liblického zámku až ke Slatinné louce. Na dvanácti panelech rozmístěných podél trasy jsou uvedeny bližší informace k místům, kterými návštěvník právě prochází.

Nevelké území obsahuje vzácné rostliny, které si zaslouží ochranu. Tou nejvzácnější je vstavač bahenní, který se v ČR nachází jen v několika málo lokalitách. Z dalších vstavačovitých rostlin zde rostou prstenec májový, prstenec pleťový, bradáček vejčitý nebo vstavač vojenský.

Liblický zámecký park zřízený převážně ve francouzském stylu nedávno prošel obnovou. Park se pyšní množstvím vzrostlých stromů – najdeme zde platany, lípy, metasekvoje či lyriovník tulipánokvětý. V jeho jezírku žije několik druhů vzácných druhů žab.

Zámecká obora má charakter přirozeného lužního lesa s převahou listnatých porostů, a právě zhruba v jejím středu přírodní rezervace zařazená do soustavy NATURA 2000 leží a zůstává tak posledním příkladem zbytku slatinných luk, které se zde dříve hojně vyskytovaly.

dd