VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: Stavební uzávěra ul. Bezručova

Dne 5.06.2019 v 16:00 hodin se bude konat veřejné projednání stavební uzávěra ulice Bezručova v zasedací místnosti radnice Mětského úřadu Mělník. Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu podávaly připomínky nebo námitky do 30 dnů od zveřejnění návrhu.

Územní opatření o stavební uzávěře se přímo dotýká zájmů vlastníků pozemků vyznačených v situaci na podkladě katastrální mapy. S návrhem se lze seznámit (Úřad územního plánování, úřední dny: Po 8 – 11:30, 12:30 – 18 a St 8 – 11:30, 12:30 – 17) ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění návrhu. Úplné znění návrhu je zveřejnno také způsobem umožujícím dálkový pístup.

www.melnik.cz / odbor výstavby/ územní plány obcí/ Mělník

https://www.melnik.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9281&p1=1853&id=16528

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter