Vánoční strom už svítí

V pátek 30. listopadu jsme se v hojném počtu sešli před Volnočáskem, abychom slavnostně rozsvítili náš vánoční stromeček. Děti ze základní školy i z mateřské školky si připravily se svými učiteli krásné vystoupení, které všechny vánočně naladilo. Pod stromečkem pak děti našly dárky od obce Velký Borek – velké svítící míčky. A celou akci jsme zakončili v budově základní školy, kde děti prodávaly své výrobky na jarmarku a kde mohli všichni ochutnat dobroty, které připravil Karel Fiedler. Díky patří všem, kteří pomohli s přípravou této již tradiční akce.

Foto: Tereza Vavřinová

Mgr. Helena Vavřinová

starostka obce Velký Borek