Zbyněk Šnajdr: Územní plán aneb informace od pověřeného zastupitele

Vážení spoluobčané, rád bych Vám podal informace o probíhajícím pořizování nového návrhu územního plánu (ÚP) ve městě Mělník. Byl jsem zastupitelstvem města zvolen garantem nového územního plánu, který vzbuzoval velké emoce dotčených obyvatel našeho města. Všichni obyvatelé a související orgány měli možnost podat námitku nebo připomínku ke změně ÚP. Sešlo se přibližně 350 námitek a připomínek, které museli pracovníci odboru výstavby a rozvoje zpracovat a připravit k posouzení. Náš pracovní tým ve složení projektant, pořizovatel – odbor výstavby a rozvoje, pověřený zastupitel a městský architekt se schází jednou za dva týdny. Momentálně jsme ve fázi vyhodnocování všech námitek a připomínek. Na každé pracovní schůzce zvládneme vyhodnotit kolem čtyřiceti připomínek. Každá konkrétní připomínka se velmi pečlivě a individuálně posuzuje, porovnává s původním ÚP a někdy vyústí v dlouhou debatu. Identifikovali jsme lokality (Blata, Vehlovice či Rousovice), které bychom rádi řešili jako celek a proto projednávání individuálních připomínek v současnosti odsouváme.

Musím potvrdit zjevnou snahu o navracení původních stavebních pozemků do návrhu nového ÚP.

Po celou dobu vyčerpávající práce jsem se shledal vždy s aktivním přístupem všech členů pracovního týmu. Dovoluji si vyzdvihnout také práci pořizovatelů- odboru výstavby a rozvoje, jejich profesionalitu a znalost prostředí. Uvědomme si, že každý dotčený obyvatel má své osobní zájmy a úkolem našeho týmu je zhodnotit užitečnost a oprávněnost požadavku, který ovšem na druhé straně může v různé míře ovlivnit dopravní obslužnost, sousedské vztahy, urbanistické záměry či přímo kvalitu bydlení v bezprostředním okolí.

Nesmíme zapomenout na vyjádření dotčených orgánů, jako například ministerstva dopravy, složek ochrany životního prostředí, jež jsou nadřazeny našim námitkám a připomínkám. Velmi diskutované jsou územně plánované dopravní koridory či rezervy. Chtě nechtě je musíme v návrhu ÚP ponechat a je věcí diskuze jejich šíře. Předpokládám, že do konce roku 2017 jsme schopni vyhodnotit veškeré podané námitky a připomínky. Pak by měly následovat úpravy nového návrhu ÚP, nebo dokonce v případě velkých změn vyprojektování nového návrhu. Ale to už předbíhám. Na počátku nového roku Vás proto budu informovat o dalším vývoji návrhu nového ÚP.

S přáním, ať se nám všem na Mělníku žije příjemně,

Zbyněk Šnajdr