Účet za největší tunel v dějinách českého IT činí 4 miliardy

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří.

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB součástí stálo celkem 1,55 miliardy korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 milionů korun a 1,583 miliardy utratil majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3, 851 miliard korun.

Přestože CRAB údajně vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, obsahuje údaje zhruba jen 10% státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 státních objektů. Nově Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRAB dokonce klesá. V roce 2014 obsahoval údaje o 3 820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku impozantních 1 567 018 Kč korun.

Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. V létě 2019 ÚZSVM v tichosti zorganizoval fingované další dvě cinknutá výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním systému majetku státu, jehož je CRAB součástí.

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunelu v dějinách českého IT