Tvrze kolem Prahy

Oblast na sever a východ od Prahy přitahovala ve středověku jako magnet. Své tvrze si zde stavěli i kupovali drobní šlechtici, církevní instituce, ale také bohatí pražští měšťané. Síť tvrzí zde byla tak hustá, že bychom v Čechách jen těžko hledali srovnání. Prakticky v každé druhé vesnici nějaká stála (někdy i dvě). Je škoda, že převážná většina z nich je dnes v rozvalinách či z nich nezbylo vůbec nic. U některých tvrzí dokonce neznáme ani přesné umístění.

S tématikou vzniku těchto unikátních staveb a života jejich obyvatel se můžete seznámit ve středu 16. ledna na přednášce historika Martina Hůrky od 18 hodin v přednáškové síni Horního zámku v Panenských Břežanech.

mar