Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

Již každoročně na počátku roku se koná Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky. Ne jinak tomu bude i v tomto jubilejním roce. Také Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projektu. Zdejší koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

mar