Tip na výlet: Muzeum másla v Máslovicích

Zmínky o malé vesnici Máslovicích v Dolním Povltaví sice pocházejí již z dávného roku 1052, známější se ovšem stala až v nedávné minulosti díky místní raritě – muzeu másla.

Toto zvláštní miniaturní muzeum je možná jediným svého druhu v Evropě, v té střední určitě. V muzejních expozicích najdete různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo a mnoho dalších předmětů, které s výrobou másla souvisí. Nevšedně uspořádaná je také kolekce máselných obalů. Nestačíte žasnout, v jakém balení se v různých zemích světa prodávalo a prodává něco tak „obyčejného“ jako je máslo.

Muzeum vzniklo v roce 1997 z iniciativy zakladatelky Vladimíry Sýkorové díky pochopení tehdejšího obecního zastupitelstva na náklady obce s finančním přispěním nadace Open Society Fund Praha a vládního Programu obnovy venkova. Odbornou i materiální pomoc tehdy poskytli Zemědělské muzeum, zámek Kačina a Klub sběratelů kuriozit.  Sbírka vznikla také díky dárcům, kteří obaly muzeu darovali nebo zapůjčili.

V prostorách muzea je umístěna také expozice o historii obce a krátkodobé zajímavé výstavy. Pro dětské návštěvníky jsou v muzeu připraveny zajímavé pracovní listy. A pochvalu zaslouží i fakt, že celé muzejní výstavní prostory jsou bezbariérové. Přijeďte a nechte se okouzlit vůní dávných časů i moderní současností.

red